NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Komtet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych negocjuje plany przebudowy placu, na którym stoi Pomnik Katyń 1940

Po roku obostrzeń i kwarantanny powoli wyłaniamy się z obostrzeń powodowanych przez Covid-19. Na wstępie, życzymy wszystkim naszym braciom i siostrom wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności. Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (KOPKiOH) nie był bezczynny pomimo restrykcji covidowych. Mieliśmy wiele spotkań związanych z Pomnikiem Katyńskim w Jersey City usytuowanym na Exchange Place. Jak informowaliśmy w zeszłym roku, nasze starania o nawiązanie dobrych stosunków roboczych z Exchange Place Special Improvement District i korporacją Mack-Cali opłaciły się.

W poniedziałek 21-ego czerwca spotkaliśmy się z panią Elizabeth Cain, dyrektorem wykonawczym SID i jej asystentem, Martinem Schmidem. Dołączył do nas Pan Michael DeMarco, Prezes Zarządu SID. Wiele się dowiedzieliśmy ze spotkania i nasz wkład został dobrze przyjęty. Wśród omawianych pozycji znalazło się zaproszenie nas do zredagowania tekstu na tabliczce informacyjnej przed wejściem na teren pomnika. KOPKiOH przyjął pozytywnie to zaproszenie od Pana DeMarco. Poinformowano nas również, że przebudowa placu zacznie się prawdopodobnie we wrześniu tego roku i oczekuje się, że prace zostaną zakończone do końca listopada, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Co ważne, zaznacza się, że Pomnik będzie chroniony przed uszkodzeniem obudowany płytami drewnianymi od poziomu gruntu aż do podstawy nóg brązowego żołnierza.

Pan DeMarco mówił również o tym, że Pomnik nie został wyczyszczony w ciągu ostatnich lat. Nasze stanowisko jest takie, że Pomnik jest wykonany z brązu i na przestrzeni lat pokrył się patyną co jest naturalne i powinno pozostać nietknięte. To raczej granitowa podstawa Pomnika wymaga uwagi, a pan DeMarco stwierdził, że część budżetu budowlanego pozwoliłaby odpowiednio wyczyścić granitową podstawę. W tym zarezerwowanym na przebudowę budżecie uwzględnione zostanie badanie integralności strukturalnej bazy pomnika.

KOPKiOH omówił również kształtowanie krajobrazu w okolicach Monumentu oraz punkty dostępu do naszego pomnika. Ze względów bezpieczeństwa plac budowy bedzie ogrodzony i bedzie zakaz wchodzenia w pobliże pomnika aż do zakończenia prac. Przyjęliśmy to, bo wspieramy wysiłki naszych służb porządkowych, a także policji miasta Jersey i Policji Tranzytowej z New Jersey.

Inne kwestie omawiane z Panią Cain i Panem DeMarco dotyczyły rodzaju roślin, które mają otoczyć pomnik. Pan DeMarco powiedział, że rozważy niskie krzewy i róże, chociaż jego

pierwszym odczuciem było sadzenie drzew, aby odzwierciedlić las katyński. To był miły gest z jego strony.

Podsumowując, KOPKiOH zdaje sobie sprawę z długiej drogi, jaką przebyliśmy w ratowaniu naszego pomnika w obecnej ekskluzywnej lokacji na Exchange Place. Teraz tylko przez wytrwałość w negocjacjach i żmudną prace naszego zarzadu, pragniemy zachowac jego piękno i chronić go przed zniszczeniem, dla przyszłych pokoleń. Zachęcamy wszystkich, którzy czytają ten artykuł do kontaktu z KOPKiOH pod adresem

monumentkatyn@gmail.com, abyśmy mogli przedstawić bardziej szczegółowy opis tego, co wydarzy się w Exchange Place w nadchodzących miesiącach. Czekamy również na wszelkie uwagi lub sugestie od opinii publicznej, abyśmy mogli przekazać te informacje w Waszym imieniu decydentom z SID na naszych przyszłych spotkaniach.

Napisane przez Charlesa Balcera, Wice-przewodniczącego Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych.

Education Template