NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Polska Szkoła ks. Stanisława Cholewińskiego

Polska Szkoła ks. Stanisława Cholewińskiego przy parafii św. Faustyny Kowalskiej, pod adresem 5252 S. Austin Ave., w Chicago, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież,  od przedszkola (trzylatków) aż do 3 klasy liceum, na naukę, włącznie z nauką religii i przygotowaniem do sakramentów. Szkoła posiada  akredytację stanową, wspaniały program dla Zuchów i Harcerzy oraz doświadczoną kadrę nauczycielską. Zajęcia w szkole odbywają się w piątki i soboty. Po więcej informacji i w sprawie zapisów prosimy dzwonić na numer: 1(773)470-6587 lub http://www.szkolacholewinskiego.org

ks.Tadeusz Dzieszko, proboszcz

Education Template