NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Dar dla Archiwum MPA

Dnia 14 września 2021 r., MPA otrzymało dar w postaci 4 map Polski z lat 1656, 1719, 1730, 1799, które wzbogacą istniejącą już kolekcję map w Archiwum MPA.

Dar pochodzi od emerytowanego profesora historii europejskiej z New Jersey City University, Tadeusza V. Gromady [Thaddeus V. Gromada, Ph.D.], byłego prezydenta i wieloletniego członka zarządu PIASA. Profesor Gromada zdecydował się przekazać kolekcję map, które otrzymał w latach ‘70 od swego mentora, profesora Oskara Haleckiego, założyciela PIASA, który współpracował z pierwszym kustoszem MPA Mieczysławem Haimanem (zachowała się korepondencja w Archiwum MPA).

Mapy dotarły do Muzeum dzięki zaangażowaniu Dr. Alvina M. Fountaina II, honorowego Konsula RP w North Carolina oraz prezydenta Festiwalu Paderewskiego w Raleigh [President, Paderewski Piano Festival of Raleigh] oraz Jego żony, pianistki Brendy Bruce.

Przy okazji wizyty, w której uczestniczył zarząd i pracownicy Muzeum i ZPRKA, państwo Alvin M. Fountain II i Brenda Bruce, w odpowiedzi na 2021 PMA GALA APPEAL, złożyli cegiełkę w najwyższej kategorii Red Poppy, w kwocie $10,000.

Education Template