NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Uroczystości pogrzebowe dr. Jerzego Targalskiego

Jerzy Targalski był człowiekiem ogromnej erudycji, a zarazem moralnej bezkompromisowości, odwagi i obywatelskiego zaangażowania – napisał do uczestników wtorkowych uroczystości pogrzebowych dr. Jerzego Targalskiego prezydent Andrzej Duda.

We wtorek od godz. 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się msza święta pogrzebowa dr. Jerzego Targalskiego, historyka, doktora nauk humanistycznych, politologa, orientalisty, działacza opozycyjnego w okresie PRL i publicysty. uczestniczyli w niej m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

W imieniu prezydenta list do uczestników uroczystości odczytała jego doradczyni Zofia Romaszewska. Przekazała również na ręce rodziny Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta Jerzemu Targalskiemu.

„Z głębokim smutkiem żegnamy śp. pana doktora Jerzego Targalskiego – wielkiego patriotę, działacza opozycji antykomunistycznej, wybitnego historyka, politologa i publicystę, badacza dziejów najnowszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prawego i dobrego człowieka. Z pasją nauczał nas pojmowania mechanizmów historii oraz wiary w zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, wolności nad przemocą, dobra nad złem. Wraz z jego odejściem polska nauka i nurt życia publicznego skoncentrowany na polskiej racji stanu ponoszą wielką stratę” — napisał w liście prezydent.

Podkreślił, że Targalski był „człowiekiem ogromnej erudycji, a zarazem moralnej bezkompromisowości, odwagi i obywatelskiego zaangażowania”.

„Zdecydowanie opowiedział się po stronie represjonowanych przez reżim komunistyczny, podejmując współpracę z Komitetem Obrony Robotników, uczestnicząc w zbiórkach środków dla wsparcia prześladowanych, a także angażując się w działalność podziemnych wydawnictw, takich jak „Krąg” i „Głos”. Był za to szykanowany i pozbawiony możliwości pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy dzięki wzbierającej fali wolności po Polskim Sierpniu 1980 roku udało mu się powrócić na uczelnię, został członkiem NSZZ „Solidarność” na Wydziale Historycznym UW. Po wprowadzeniu stanu wojennego musiał się ukrywać, ale nadal działał w podziemiu. Na emigracji publikował pod pseudonimem Józef Darski i zyskał duże uznanie jako współpracownik „Kontaktu”, „Kultury” i Radia Wolna Europa” — przypomniał w liście prezydent.

Wskazał, że pasją Targalskiego „była historia – po początkowym zainteresowaniu starożytnością skupił się na historii współczesnej naszego regionu, na doświadczeniach sąsiadów, szczególnie ze wschodu, z którymi dzieliliśmy wspólnotę dziejowego losu”.

„Był jednym z inicjatorów niezależnych badań nad systemami komunistycznymi w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. współkreując podziemne czasopismo „Obóz”, zawierające wnikliwe analizy, które stanowiły początki nowoczesnej polskiej sowietologii” — zwrócił uwagę prezydent.

Ocenił, że Targalski „jako świetny znawca historii i polityki, o perfekcyjnej, drążącej szczegóły wiedzy, w wolnej już Polsce swoimi badaniami i publikacjami wprowadzał nas w meandry przemian ustrojowych w naszym regionie, w sposób szczególny odsłaniając rolę, jaką w tych procesach odgrywały tajne służby komunistyczne oraz ich byli funkcjonariusze”.

„Zaangażowany w działalność Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził tu zajęcia, przekazując wiedzę o narodach i krajach naszego wschodniego sąsiedztwa. Z oddaniem pracował na rzecz rozwoju wolnych mediów. Z ostatnich lat zapamiętaliśmy Jerzego Targalskiego jako przenikliwego analityka, śledzącego rozwój sytuacji w naszym regionie i wskazującego na jej geopolityczne konteksty” — podkreślił prezydent.

Dodał, że historyk „mimo poważnych problemów ze zdrowiem pozostawał aktywny i nieobojętny na bieg polskich spraw”.

„W uznaniu jego wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej postanowiłem o nadaniu Jerzemu Targalskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Niestety, nie dane mu było uczestniczyć w uroczystości wręczenia tego odznaczenia. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór i nauczyciel patriotycznych powinności, mentor pokoleń Polski niepodległej. Tak zasłużony, obdarzony tak wieloma talentami – był zarazem skromnym, ciepłym, pełnym poczucia humoru człowiekiem. Będzie go nam bardzo brakowało. Bliskim i przyjaciołom zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech odpoczywa w pokoju!” — napisał prezydent.

Jestem dumny, że rząd który mam zaszczyt współtworzyć mógł korzystać z wiedzy i rad Jerzego Targalskiego – napisał do uczestników wtorkowych uroczystości pogrzebowych dr. Jerzego Targalskiego szef MON Mariusz Błaszczak.

W liście do uczestników wtorkowych uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że Jerzy Targalski był wybitnym analitykiem oraz autorem niezliczonej liczby analiz, „które regularnie trafiały na biurko Ministra Obrony Narodowej oraz szefów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego”.

„Kiedy w 1989 roku Polska wybijała się na niepodległość, on jako jedyny, a na pewno jeden z niewielu przestrzegał nas przed projektowaną w Moskwie transformacją, zamiast prawdziwej niepodległości” — napisał Błaszczak.

Dodał, że Targalski chciał zniszczenia komunizmu i wywalczenia Polski niepodległej, a nie Polski, „która dobrowolnie będzie wypełniała rolę przydzieloną jej w Moskwie”.

Szef MON wskazał, że Targalski – kiedy Polska tkwiła jeszcze w Układzie Warszawskim – pisał o Międzymorzu i przezwyciężaniu tragicznej historii w relacjach z Litwinami i Ukraińcami, biznesowym zakorzenieniu Amerykanów nad Wisłą, rozbudowie infrastruktury odstraszania NATO w Europie Wschodniej.

Dodał, że w wymiarze wewnętrznym Jerzego Targalskiego program walki o niepodległość Polski opierał się na przełamaniu przesądów, schematów myślenia, czy poglądów uznanych za obowiązujące.

Podkreślił, że jego wykłady, ćwiczenia i seminaria w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Wojennej „miały niejako przemienić młodych Polaków z niewolników na ludzi wolnych”, bo – jak mówił – tylko tacy mogą zrozumieć zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla Polski oraz wyzwania w 21 wieku.

„Jestem dumny, że rząd, który mam zaszczyt współtworzyć mógł korzystać z wiedzy i rad Jerzego Targalskiego. Wierzę, że wielka spuścizna pisarska zmarłego wyda jeszcze niejeden zdrowy owoc dla Polski niepodległej” — zaznaczył.

 

Education Template