NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Sprawozdanie ze spotkania z polskimi regentami po mszy

Wczoraj, czyli 3.października 2021 po „Polskiej Mszy Świętej” w Orchard Lake odbyło się spotkanie  Polonii z Polskimi Regentami Orchard Lake Schools. Spotkanie to, zorganizowane przez Kongres Polonii Amerykańskiej było otwarte dla wszystkich chętnych i biorąc pod uwagę fakt, że Kongres nie ma możliwości szerokiej reklamy, frekwencja była wysoka.

Przy kawie i ciastku zgromadzeni uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania polskim regentom obecnym na spotkaniu: pani Bańkowskiej, która jest jednocześnie przewodniczącą Kongresu Polonii Amerykańskiej, panu Majcherowi-długoletniemu regentowi, który był niegdyś w ścisłym zarządzie i panu Walawendrowi, który oprócz tego,że jest regentem i należy do ścisłej Rady Regentów, jest również Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie dyskusji wyjaśniono wiele kwestii i odpowiedziano na wiele pytań.

Reasumując krótko w punktach:

*Orchard Lake Schools zakupione niegdyś przez Polonię i opłacane przez nią jest dzisiaj prywatną korporacją – organizacją non- profit.

*W skład tej korporacji wchodzą obecnie: Saint Mary’s Preparatory, Polska Misja i Seminarium.

* Na czele tej instytucji pod nieobecność kanclerza władzę sprawuje Rada Regentów, której przewodniczącym jest Stephen Gross (z zawodu adwokat, specjalista od bankructw).

* Jest ponad 30 regentów, niewielu polskich i „wybierają się między sobą” ale najważniejsze decyzje do przegłosowania wydaje Ścisła Rada Regentów, która liczy obecnie pięć osób i w której skład od  niedawna wchodzi również  pan Walawender.

* Na aktualnym akcie własności posiadłości znajdującym się w Oakland County Register od Deeds seminarium jest zaznaczone jako współwłaściciel, natomiast nie ma tam Polskiej Misji.

*Wszyscy polscy regenci głosowali za zamknięciem seminarium a ich głównym argumentem był fakt, że nie ma powołań i seminarium rokrocznie „gubi pieniądze”, które trzeba uzupełnić z funduszu szkoły średniej.

* Regenci potwierdzili, że wszystkie pieniądze z donacji i spadków trafiają na wspólne konto i są rozdzielane przez Radę Finansową.

* Zaznaczono, że jeśli donacja jest na konkretny cel na przykład na seminarium, to powinna tam trafić i że teoretycznie „można to sprawdzić”.

*Zebrani zadawali szereg pytań w związku ze znanymi im niedawnymi milionowymi donacjami na seminarium i na stypendia dla polskich studentów. Pytania: „Gdzie są te pieniądze? – były bardzo merytoryczne. Regenci nie na wszystkie pytania znali odpowiedzi.

* Zebrani zauważyli, że kiedyś szkoła średnia była na minusie i była finansowana przez datki na seminarium więc dlaczego teraz sytuacja nie może być odwrotna i że może kryzys powołań, do którego się również odwoływano jest przejściowy.

* Na koniec regenci stwierdzili, że zostali wprowadzeni w błąd co do seminarium i postarają się tą decyzję odwrócić.

Ogólnie spotkanie było wyrazem zjednoczenia Polonii w ważnej sprawie ale miało chyba raczej wymiar informacyjny, gdyż wiele wiadomości po raz pierwszy zostało przedstawionych szerszemu gronu Polaków. Większość zgromadzonych dopiero wczoraj zrozumiała jaka faktycznie jest sytuacja prawna Orchard Lake i jak niewiele dzieli Polonię do całkowitego utracenia tego ważnego dla nas dziedzictwa. Zrozumiano również, że walka o seminarium to tylko pierwszy krok w zadaniu, które trzeba wykonać, żeby przywrócić polskość tego miejsca. Ważne jest zrozumienie i nagłaśnianie tego faktu i szerokie akcje poparcia, choćby najprostsze przez liczne uczestnictwo w comiesięcznych polskich mszach w Orchard Lake.

Będziemy dowiadywać się, czy obiecane starania polskich regentów o odwrócenie decyzji zamknięcia seminarium przyniosły jakieś efekty i powiadomimy Państwa o tym e- mailem i na stronie FB Polskie Lobby, która już działa.

Polskie Lobby

Education Template