NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Co w istocie orzekł Trybunał Konstytucyjny?

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Opozycja kłamie, że Trybunał Konstytucyjny uznał traktat o UE (TUE) za sprzeczny z konstytucją, co ma oznaczać jego odrzucenie przez Polskę i polexit. TK wskazał na niezgodność z konstytucją nie TUE ani żadnego z jego artykułów, lecz wykładni prawa unijnego przyjętej przez TSUE.

TK odrzucił przyznanie przez TSUE sądom powszechnym, administracyjnym, wojskowym i Sądowi Najwyższemu kompetencji do: a) pomijania w procesie orzekania przepisów konstytucji RP i do orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez TK za niezgodne z konstytucją; b) kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem powołania sędziego przez prezydenta RP; c) kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do prezydenta o powołanie sędziego; d) stwierdzania wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na ten urząd. Polska nie przekazała UE kompetencji w zakresie kształtowania sądownictwa i TSUE nie ma prawa podważać konstytucyjnych praw RP w tej materii.

Education Template