NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Stowarzyszenie “Godność” w obronie Krzysztofa Wyszkowskiego: “Suwerenność Ojczyzny była i jest dla niego sprawą świętą”

Stowarzyszenie „Godność” wystosowało list do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha w obronie Krzysztofa Wyszkowskiego. To odpowiedź na petycję skierowaną przez pomorskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy domagają się odwołania działacza „Solidarności” z funkcji doradcy.

Poniżej pełna treść listu

Szanowny Panie Wojewodo!

Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z Pomorza skierowali do Pana petycję, w której domagają się niezwłocznego odwołania z funkcji Pańskiego doradcy Krzysztofa Wyszkowskiego – za to, że ośmielił się wziąć udział w dyskusji krytykującej uczestniczkę Powstania Warszawskiego z powodu jej wypowiedzi 10 października 2021 r. podczas wiecu antyrządowej opozycji w Warszawie. Tę krytykę kolega Krzysztof Wyszkowski zamieścił na portalu internetowym i był to tylko dopisek do czyjegoś mocnego głosu na ten temat. Niemniej, po zorientowaniu się, że dyskusja poszła zbyt daleko, przeprosił za swój w niej udział, a następnie go zlikwidował.

A uczynił to niezależnie od błędu sędziwej weteranki, która – zgodnie z tradycją i zasadami Światowego Związku Żołnierzy AK – nie powinna występować z powstańczą opaską podczas imprezy o charakterze politycznym (patrz p. 6 Instrukcji dot. odznak związkowych i umundurowania ŚZŻAK).

Uważamy, że wiec ten w zamierzeniu jego inicjatora, Donalda Tuska był zgromadzeniem wybitnie szkodliwym i prowokacyjnym, poprzedzonym wręcz wezwaniem do rozwiązań siłowych. Ponadto celowo opartym na całkowicie fałszywej, a zmierzającej do wywołania społecznego zamętu, przesłance jakoby rządząca w kraju Zjednoczona Prawica zmierzała do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. W tle tego kłamstwa stoi koncepcja podporządkowania naszego kraju dyktatowi najsilniejszych państw UE z Niemcami na czele. Na wiecu tym oprócz tzw. totalnej opozycji, która za wszelką cenę dąży, aby „ulica i zagranica” przywróciła ją do władzy, zgromadzili się też „obrońcy demokracji” w postaci byłych działaczy komunistycznych i funkcjonariuszy SB…

Czy Krzysztofa Wyszkowskiego, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych oraz „Solidarności” – człowieka, który przez całe życie walczył z komunistami o wolną Polskę, który dobrze też zna metody działania oraz przeszłość polityczną Donalda Tuska; czy Krzysztofa, dla którego suwerenność Ojczyzny była i jest sprawą świętą – nie mógł oburzyć ten pod każdym względem zakłamany spektakl? Oczywiście, emocje bywają złym doradcą. Z drugiej strony, tłumaczą je niekiedy słuszne intencje, a tych przecież Krzysztofowi nie można tu odmówić.

Panie Wojewodo, Stowarzyszenie „Godność”, mając powyższe na względzie, staje w jego obronie, i prosi o zachowanie należnego mu stanowiska w Pańskim Urzędzie.

Czesław Nowak, Prezes

Andrzej Osipów, wiceprezes

Stanisław Fudakowski, Sekretarz

Education Template