NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Giełdowe spółki Skarbu Państwa osiągnęły rekordowe zyski w II kw. 2021 r.

Zbigniew Kuźmiuk

Już I kwartał tego roku był rekordowy dla spółek Skarbu Państwa obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) osiągnęły one bowiem ponad 10 mld zł zysku netto.

Wtedy jednak na ten bardzo dobry wynik finansowy, miało miedzy innymi wpływ rozwiązywanie wcześniej utworzonych lockdownowych rezerw, które okazały się niepotrzebne w związku z mniejszymi spadkami produkcji niż się spodziewano. Ale wyniki tych spółek za II kwartał okazały się jeszcze lepsze niż w I kwartale, zysk netto 20 spółek Skarbu Państwa obecnych na GPW, wyniósł aż 11,1 mld zł i jest on wyższy aż o 81,5 proc. w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Najlepszy wynik w II kwartale tego roku osiągnął KGHM Polska Miedź, zysk netto tej spółki wyniósł 2,36 mld zł i był on aż o 98 proc. wyższy niż prognozy w tym zakresie (prognozowano 1,17 mld zł netto zysku). PKN Orlen osiągnął w II kwartale zysk netto w wysokości 2,24 mld zł, był to 3 w historii wynik finansowy, w II kwartale 2005 wyniósł 2,56 mld zł, a w II kwartale 2020 roku zysk ten wyniósł 4,35 mld zł, przy czym duży wpływ na jego wysokość miało nabycie przez Orlen akcji Energi od Skarbu Państwa (co warte podkreślenia wszystkie te najlepsze wyniki finansowe zostały osiągnięte przez Orlen w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości).

Drugi najlepszy wynik finansowy w swojej historii osiągnął koncern energetyczny PGE, którego zysk netto w II kwartale wyniósł 1,88 mld zł i był aż o 3 mld zł wyższy niż w II kwartale 2020 roku (na ten bardzo korzystny wynik miały jednak wpływ czynniki jednorazowe i rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej i sprzedaż udziałów w projektach offshore).

Dobry wynik osiągnął PKO BP, jego zysk w II kwartale wyniósł 1,24 mld zł i był aż o 54 proc. wyższy niż w II kwartale 2020 roku, mimo tego, że banki pracują przy bardzo niskich stopach procentowych NBP, co w sposób oczywisty znacznie wpływa na wyniki finansowe.

Zysk netto w wysokości 1,06 mld zł osiągnął także Lotos S.A. i był on aż o 1,14 mld zł wyższy niż w II kwartale poprzedniego roku, co zasługuje na szczególne podkreślenie, jako że firma przygotowuje się do połączenia z Orlenem. Na podkreślenie zasługuje także wynik finansowy grupy Azoty, choć na znacznie niższym poziomie niż wyżej wymienione spółki, zysk ten wyniósł tylko 0,14 mld zł, na podkreślenie zasługuje fakt, że był on aż 224 proc. wyższy niż zysk w II kwartale 2020 roku.

Konsekwencją coraz lepszych wyników finansowych spółek SP jest wzrost wartości ich akcji na GPW, a sumaryczna wartość akcji tych spółek będących w rękach Skarbu Państwa wzrosła od listopada poprzedniego roku do końca kwietnia tego roku aż o 40 mld zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuacje na giełdach światowych i europejskich, a ta szczególnie w ostatnich miesiącach nie jest przecież najlepsza, co rzutuje także na to, co dzieje się na GPW w Warszawie, to tak duży wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa, zasługuje na szczególne podkreślenie.

Przecież inwestorzy giełdowi w swych decyzjach, nie kierują się sentymentami ani poglądami politycznymi, a ich inwestycje w akcje spółek giełdowych zależą od ich kondycji i aktualnie osiąganych wyników ekonomicznych. Widać, że inwestorzy giełdowi doceniają zarówno obecne wyniki spółek SP jak i perspektywy w tym zakresie, a także ich politykę dywidendową (spółki SP z reguły proponują coroczną wypłatę dywidend).

Okazuje się, że także w trudnym okresie trwających jeszcze w II kwartale lockdownów w gospodarce, możliwy jest duży wzrost zysków spółek SP, a w konsekwencji także wartości akcji dużych podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa, co dobrze świadczy o ich kadrze zarządzającej i nadzorze ministerstwa Aktywów Państwowych. Dodatkową pozytywną konsekwencją tych dużych zysków spółek SP, są także duże wpłaty podatku CIT do budżetu państwa, a te spółki są w czołówce podmiotów z największymi wpłatami podatku dochodowego do budżetu państwa (beneficjentami tych wpłat są także samorządy, które mają blisko 23 proc. udziałów w podatku CIT).

Education Template