NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Dyżur Konsularny w Hamtramck, MI Konsulatu Generalnego RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago organizuje w Hamtramck w stanie Michigan dyżur konsularny w dniach 19 i 20 listopada br. (piątek – sobota).

Konsulat Generalny RP w Chicago organizuje w Hamtramck w stanie Michigan dyżur konsularny 
w dniach 19 i 20 listopada br. (piątek – sobota).
 Na dyżur obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.
Zapisy będą prowadzone w dniach: 3, 4 i 5 listopada 2021 roku. 
W celu dokonania zapisu na dyżur, prosimy dzwonić do naszego Urzędu w wyżej wymienione dni pod numer telefon:


312 608 92 29, w  godz. 10.00-12.00.

Podczas dyżuru będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 
Dyżur odbędzie się w Piast Institute, 11633 Joseph Campau Street, Hamtramck, MI 48212.

    Przed wykonaniem telefonu w sprawie rezerwacji terminu wizyty paszportowej należy:
•    przygotować dane osobowe (imię nazwisko, numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL data i miejsce urodzenia), 
•    przygotować dane kontaktowe – numer telefonu, 
•    przygotować dane dotychczas posiadanego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;
•    upewnić się, że:
1)    w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu małżeństwa w Polsce. 
Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa z informacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa można wystąpić o wydanie paszportu na to nazwisko.
2)    w przypadku urodzenia dziecka w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu urodzenia w Polsce. Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu urodzenia można wystąpić o paszport dla danej osoby.

UWAGA: W przypadku osób dorosłych, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu, bądź posiadają nieważny od kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu lat polski paszport (bez numeru PESEL) i nie posiadają ważnego polskiego dowodu osobistego, 
należy zweryfikować czy konieczne jest przeprowadzanie procedury potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. 
W tym celu należy wysłać e mail na adres Wydziału Ruchu Osobowego: chicago.passport-visa@msz.gov.pl z podaniem danych osobowych i paszportowych wymienionych poniżej.
Informacje na temat wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o paszport znajdą Państwo na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

https://www.gov.pl/web/usa/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne

Education Template