NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Niemcy realizują ,,scenariusz pruski’’

Prof. Grzegorz Górski

„Tak jak wielokrotnie pisałem – historia jest, a właściwie musi być nauczycielką życia – dla tych, którzy nie chcą być zaskakiwani otaczającą ich rzeczywistością” – pisze w mediach społecznościowych prof. Grzegorz Górski, który wskazuje, że po 1990 roku Niemcy kopiują scenariusz pruski.

Komentując bieżące wydarzenia, prof. Grzegorz Górski przypomina drogę do powstania II Rzeszy.

– „W 1834 roku Prusy przymusiły 17 państw ówczesnego Związku Niemieckiego, do zawarcia Związku Celnego – a więc protoplasty EWG. W 1867 roku, po pokonaniu w wojnie 1866 roku Austrii, Prusy utworzyły z 22 państw Związek Północnoniemiecki – coś w rodzaju UE. Po wygranej wojnie z Francją w 1870 roku, w następnym roku Prusy powołały do życia II Rzeszę obejmujące prawie wszystkie państwa niemieckie – Europa II-giej prędkości” – pisze autor wskazując, że „historia jest, a właściwie musi być nauczycielką życia”.

– „Kopiowanie przez RFN scenariusza pruskiego po 1990 roku, jest aż nadto oczywiste. I trzeba o tym mówić, ba – krzyczeć. Bo finalnie, realizacja tego scenariusza prowadzi do Sarajewa. Dodać trzeba, że scenariusz pruski, realizowany był przy wsparciu – do czasu – Rosji. To Rosja wyhodowała hydrę, która później ją unicestwiła. Więc czy może dziwić, że dzisiejsza agentura wewnętrzna Niemiec i Rosji, realizuje na ten moment spójne cele tych krajów przeciwko Polsce? Więcej, zaryzykuję twierdzenie, że znaczna część tej agentury, to ludzie którzy wprost tkwią rodzinnymi korzeniami w agenturze funkcjonującej jeszcze w XVIII czy XIX wieku. Czy np. fakt że przodkowie pewnego senatora byli najohydniejszą rosyjską agenturą w XVIII wieku i wykonywali na rzecz carów najobrzydliwsze zlecenia, nie pozostaje w związku z dzisiejszą partyjną afiliacją tego Pana? Kto zna wierność Rosji wobec swoich sprawdzonych jurgieletników, z pewnością się nie zdziwi” – podkreśla prof. Górski na Facebooku.

– „Historia magistra vitea est – dlatego juergieletnicy nie chcą, aby uczyć polskiej historii w polskich szkołach, a już jeśli, to wyłącznie w takiej treści, jaka odpowiada propagandzie historycznej Rosji i Niemiec. Propagandzie, którą te państwa prowadzą konsekwentnie od początku XIX wieku” – kończy swój wpis.

Facebook – Grzegorz Gorski

Education Template