NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

KE nie ma ŻADNEGO mechanizmu, aby wyegzekwować wygłupy TSUE

Prof. Grzegorz Górski

Komentując kolejną karę nałożoną przez TSUE na Polskę, prof. Grzegorz Górski zwraca uwagę na fakt, że „KE nie ma żadnego, skutecznego mechanizmu aby wyegzekwować wygłupy sędziów TSUE”. Zdaniem prawnika jedynym celem tych przedsięwzięć jest zabezpieczenie przed działaniami, jakie Polska może podjąć w związku z bezprawnym wstrzymywaniem wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

W środę TSUE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie za rzekome niewykonanie postanowienia dot. Izby Dyscyplinarnej. Decyzję tę podjął wiceprezes luksemburskiego sądu, Lars Bay Larsen, były urzędnik duńskiego ministerstwa sprawiedliwości. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem Facebooka prof. Grzegorz Górski.

– „Warto na marginesie kolejnej, pozatraktatowej decyzji funkcjonariusza duńskiej administracji, oddelegowanego na odcinek TSUE, jeszcze raz przypomnieć. W istniejącym systemie prawnym Komisja Europejska nie ma żadnego, skutecznego mechanizmu aby wyegzekwować wygłupy sędziów TSUE. Żadnego” – podkreśla prawnik.

Jaki jest więc cel działań unijnych instytucji? Zdaniem autora w ten sposób Komisja zabezpiecza się przed ewentualnymi działaniami Polski, która może naliczyć odsetki za bezprawne wstrzymywanie wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

– „Mam przekonanie, że jedynym celem tych działań jest zabezpieczenie się KE na wypadek podjęcia przez Polskę działań, w kierunku naliczania odsetek za bezprawne wstrzymywanie przez KE rozpoznania polskiego Planu Odbudowy i wypłacania nam z niego należnych zaliczek” – przekonuje prof. Górski.

– „KE ma świadomość, że rażąco narusza zarówno treść wiążących ją konkluzji Rady Europejskiej z 10 – 11 grudnia 2020 roku, jak i wydanego na ich podstawie rozporządzenia regulującego funkcjonowanie Funduszu Odbudowy. Ponieważ należne nam z tytułu tych działań odsetki i kary, są znacznie wyższe niż owe kary nakładane przez TSUE, to obecnie próbują oni stworzyć jakieś należności względem KE po to, aby finalnie dokonać jakiejś formy potrącenia z naszymi uprawnionymi roszczeniami” – wyjaśnia prawnik.

Działania unijnych instytucji jego zdaniem mogą prowadzić wyłącznie do kompromitacji.

– „Innymi słowy – wojna wytoczona Polsce przez KE i TSUE prowadzi w prostej linii do kompromitacji obu ciał. Poszli na wojnę, nie mając żadnych narzędzi i instrumentów, bo byli przekonani, ze wykorzystując międzynarodowy nacisk i wewnętrzną irredentę opposiontsführera, zepchną polski rząd do kąta. Twarda postawa premiera Morawieckiego była wstrząsem, a owa niemoc bije już dzisiaj po oczach w całej Europie. To dlatego i przywódcy europejscy i mainstreamowe media krzyczą już wręcz o kompromis. Oni dobrze wiedzą, że żadną presją do niczego nas nie zmuszą. Tylko te błazeńskie, neo-bolszewickie sekty okupujące jeszcze parlament europejski nie załapały mądrości etapu i wydaje im się, że coś znaczą. Nie ma powodu, abyśmy traktowali ich z najmniejszą choćby powagą” – podkreśla.

Jedynym niebezpieczeństwem, w ocenie prof. Górskiego, jest spoczęcie na laurach polskiego rządu i niedoprowadzenie tej bitwy do końca.

– „Podsumowując – jedyne czego się boję, to że tak jak nasi przodkowie w XV, XVI i XVII wieku, którzy spektakularnie wygrywali kolejne bitwy i wojny, nie doprowadzili praktycznie żadnej z nich do końca. Spoczywali na laurach, zamiast dociskać pokonanych, aby zapewnić sobie spokój na dłuższą metę Oby teraz było inaczej” – kończy swój wpis.

Facebook – Grzegorz Gorski

Education Template