NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Zbiórka na sekatory

Marian Piłka

Wrogom atakującym polską granicę udziela się pomocy medycznej i chroni się ich życie i zdrowie dopiero po ich pokonaniu i wzięciu do niewoli. I tylko tym, którzy zostali pojmani. Tych, którzy zdołali uciec przed wzięciem do niewoli, się ściga i walczy do zupełnej likwidacji potencjalnego zagrożenia.

Wcześniej podstawowym nakazem etycznym jest pokonanie wroga skutecznymi metodami. Pomoc wrogom przed ich pokonaniem, czy powstrzymanie się od skutecznych metod ich zwalczania jest zaprzeczeniem nie tylko skuteczności działania, ale także sprzeniewierzeniem się przykazaniu miłości bliźniego nakazującego chronić swoich bliskich, a zatem także własny kraj, przed wszelkimi atakami. Jest to więc sprzeniewierzenie się zasadom etyki chrześcijańskiej nakazującej skuteczną ochronę własnego kraju. Patriotyzm chrześcijański jest miłosierny tylko wobec pokonanego wroga, który już nie zagraża bezpieczeństwu i granicom naszej Ojczyzny.

Miłosierdzie wobec wroga, który jest zagrożeniem jest nie tylko głupotą, ale jest sprzeczny z katolicką doktryną obrony koniecznej.

Marian Piłka

Od połowy lat 70. angażował się w działalność opozycyjną. W latach 1977–1978 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 80. uczestniczył w działalności Ruchu Młodej Polski. W czasie stanu wojennego internowany przez okres około roku. 19 kwietnia 2007 zadeklarował odejście z Prawa i Sprawiedliwości, a dzień później przystąpił do nowo tworzonej Prawicy Rzeczypospolitej.

Education Template