KE dostała „po łapach” od państw członkowskich w sprawie redukcji zużycia gazu

Zbigniew Kuźmiuk Zaledwie tydzień minęło od opublikowania przez KE projektu rozporządzenia w sprawie skoordynowanej redukcji popytu na gaz, a już wczoraj na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej (w tym przypadku ministrów ds. energii 27 krajów członkowskich), projekt miał być przyjęty. Projekt tego rozporządzenia został pośpieszenie […]

„Polskie” komitety

Tadeusz Płużański 23 lipca 1920 roku w Smoleńsku (faktycznie w Moskwie) bolszewicy utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, zwany Polrewkomem, jako zalążek przyszłej komunistycznej władzy. Towarzysze – m.in. Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kon, Józef Unszlicht […]