Mniej o Ukrainie, znów o Polsce…

Ryszard Czarnecki

Parlament Europejski rozpoczyna maj sesją w Strasburgu. Ten miesiąc jest drugim, w którym europosłowie głosują tradycyjnie, na sali plenarnej, a nie on-line, jak przez ostatnie dwa lata.

Sesja startuje w Strasburgu dziś (w poniedziałek) o godz. 17. Poniedziałek przyniesie trzy debaty i tzw. krótkie prezentacje pięciu raportów, a także jednominutowe wystąpienia deputowanych na dowolne tematy (muszą być one wcześniej zaakceptowane przez administrację PE).

Osiem sprawozdań

Dziś omówimy sprawozdanie Hiszpana Javiera Zarzalejosa: „Umocnienie mandatu Europolu: współpraca Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzanie danych osobowych przez Europol na potrzeby dochodzeń karnych oraz rola Europolu w dziedzinie badań naukowych i innowacji”. Raport został przygotowany w ramach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

W agendzie jest też raport słowackiego deputowanego Martina Hojsíka dotyczący „trwałych zanieczyszczeń organicznych”. Powstał on w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Omówimy też zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego przewidywanych na 2024 r., przygotowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych. Autorem sprawozdania jest Hiszpan Demènec Ruiz Deves.

Prezentacje sprawozdań dotyczą pięciu raportów w czterech komisjach: Rybołówstwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia. Są to następujące sprawozdania:
1. Portugalki Isabel Carvalhais: „W kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE: rola sektorów rybołówstwa i akwakultury”;
2. Austriaczki Simone Schmiedtbauer: „Plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego”;
3. Polaka Karola Karskiego (PiS) na bardzo ważny temat: „Prześladowanie mniejszości z powodu przekonań lub religii”;
4. Szweda Davida Legi: „Unijna strategia wspierania edukacji dzieci na świecie: łagodzenie skutków pandemii COVID-19”;
5. Dunki Pernille Weiss: „Osiągnięcie przez kobiety niezależności ekonomicznej dzięki przedsiębiorczości i samozatrudnieniu”.

Tura pytań do Rady oraz Komisji Europejskiej

Jutro zajmiemy się „Sztuczną inteligencją w epoce cyfrowej”. Raport powstał w ramach speckomisji ds. właśnie sztucznej inteligencji, a sprawozdawcą jest Niemiec Axel Voss.

„Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych” to z kolei temat sprawozdania Maltańczyka Alexa Agiusa Saliby. Raport ten powstał w ramach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

W europarlamencie wprowadzono nowy zwyczaj: wtorkowe popołudnie poświęcone jest specjalnej turze pytań do przewodniczącego Rady Europejskiej, Belga Charlesa Michela, a także, osobno, turze pytań do Komisji Europejskiej. Odbędzie się też dyskusja na temat polityki międzynarodowej w obecności wiceszefa Komisji, a jednocześnie wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Hiszpana (Katalończyka) Josepa Borrella.

Pojutrze, czyli w środę, tzw. „Debata priorytetowa”, będzie – słusznie – poświęcona Ukrainie. W zasadzie będą to dwie debaty. Jedna dotyczyć będzie cyber­ataków Rosji przeciw naszemu wschodniemu sąsiadowi. Oczywiście zapewne odbędzie się również dyskusja o cyberbezpieczeństwie naszego regionu Europy, szczególnie narażonego na ataki Moskwy, a także szerzej: Zachodu, którego urzędy, instytucje i firmy są celami Kremla i jego hakerów. Celami zresztą aż nazbyt łatwymi.

Druga debata związana w pewnym sensie z Ukrainą dotyczyć ma ekonomicznych skutków agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Chodzi o sektor transportu i turystyki w państwach członkowskich UE-27. Jak widać, Unia martwi się nie tylko o Kijów, lecz także o własne biznesy. Oczywiście są to bardzo ważne dziedziny gospodarek narodowych i decydują o niemałej części PKB. Ta hierarchia ważności unijnych elit jest jednak znamienna.

Siedem moich sprawozdań

Zaraz po tym odbędzie się szczególnie ważna dla mnie osobiście tzw. „Debata łączna”, dotycząca absolutorium za rok 2020 różnych unijnych instytucji i agencji. Są to m.in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ten słynny z Luksemburga), Europejski Trybunał Obrachunkowy (czyli unijny NIK, też z siedzibą w Luksemburgu), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Komitet Regionów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wiele różnych agencji i tzw. wspólnych przedsięwzięć. Z dumą chciałem poinformować, że wśród 53 sprawozdań składających się na absolutorium za rok 2020 aż 7 jest mojego autorstwa, a dwa kolejne innego europosła z Polski, też z Prawa i Sprawiedliwości – Joachima Brudzińskiego.
Moje sprawozdania dotyczą unijnych tzw. „Wspólnych przedsięwzięć”, a konkretnie są to:
1. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej;
2. Wspólne przedsięwzięcie SESAR (chodzi o badania z zakresu „Zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej”);
3. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz drugiej inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych;
4. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 (w międzyczasie nastąpiła zmiana jego nazwy na „Wspólne przedsięwzięcie na rzecz czystego wodoru”);
5. Wspólne przedsięwzięcie Shift2Rail (obecnie „Wspólne europejskie przedsięwzięcie kolejowe”);
6. Wspólne przedsięwzięcie ECSEL (obecnie „Wspólne przedsięwzięcie na rzecz kluczowych technologii cyfrowych”);
7. Wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie europejskich obliczeń wielkiej skali.

Dzień „prostowania pomyłek”

W środowe popołudnie odbędzie się, zgodnie z artykułem 162 regulaminu parlamentu „Debata na aktualny temat”. Tym razem będzie dotyczyła… Pegasusa i inwigilacji poszczególnych euro­posłów. Cóż, czy to nadaje się na specjalną, nadzwyczajną debatę? Niech Państwo to sami ocenią.

Tym razem w środę, a nie jak zwykle w czwartek, będą miały miejsce tradycyjne „Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa”. Tym razem na tapecie znajdą się Turcja, Chiny i Kambodża. Będziemy też debatować na temat sprawozdania przygotowanego w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, którego sprawozdawcą jest niemiecki poseł Andreas Schwab: „Polityka konkurencji – sprawozdanie łączne za 2021 r.”.

Przewidziany jest też punkt, w którym europosłowie będą mogli wyjaśnić, dlaczego głosowali tak, jak głosowali, oraz ewentualnie sprostować swoje pomyłki podczas głosowań. Jest to ukryta forma dodatkowego wystąpienia, szczególnie praktykowana przez posłów, którzy nie mieli szansy zabrać głosu podczas dyskusji na dany temat przed jego przegłosowaniem oraz posłów szczególnie ambitnych, dbających o swoje europarlamentarne statystyki.

W czwartek debaty potrwają do godz. 16. Przewidziane są także interpelacje. Głosowania odbędą się poza rutynowym przyjęciem porządku obrad − w poniedziałek i we wtorek (1 godzina), w środę (1,5 godziny) i w czwartek (2 godziny). W sumie więc w Strasburgu teoretycznie mamy głosować przez 4,5 godziny, a sesje przewidywane są łącznie na 38 godzin (poniedziałek – 5, wtorek – 13, środa – 13, czwartek – 7).

Charakterystyczne, że o ile sesje w marcu i kwietniu były zdominowane przez wojnę w Europie Wschodniej – organizowane były nawet i cztery debaty z tym związane – to teraz zaplanowana jest tylko jedna debata, która potrwa dwie i pół godziny…