Zbigniew Kuźmiuk Platforma najpierw parła do embarga na węgiel, teraz nie popiera dodatku węglowego 1. Wczoraj odbyło się w Sejmie głosowanie nad pilnym projektem ustawy o tzw. dodatku węglowym i okazało się, że posłowie Platformy, […]