Dr Paweł Zyzak konsulem generalnym RP w Chicago

Na początku sierpnia br. sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaopiniowała pozytywnie a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nominowało dr Pawła Zyzaka na stanowisko konsula generalnego RP w Chicago. Swoją placówkę obejmie na przełomie sierpnia-września.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Chicago obejmuje 10 stanów Środkowego Zachodu: Illinois, Indianę, Iowa, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową oraz Wisconsin. Szacuje się, że mieszka w nich prawie 3 mln osób polskiego pochodzenia.

Dr Paweł Zyzak urodził się w Żywcu w 1984 r., jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę doktorską pt.: „Dzieje współpracy amerykańskich i polskich związkowców, 1918-1989 r.”

Od listopada 2018 r. uczestniczył w tworzeniu Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako członek Zespołu Organizacyjnego CAS i doradca Szefa CAS, a od 2019 r. jako zastępca Departamentu Studiów Strategicznych CAS. W jego kompetencjach znajdowało się m. in. bezpośrednie zwierzchnictwo nad Wydziałem Studiów Międzynarodowych oraz nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w CAS.

Specjalizuje się w historii najnowszej oraz tematyce amerykanistycznej. W swoich badaniach naukowych zajmował się stosunkami polsko-amerykańskimi, historią najnowszą Stanów Zjednoczonych i problematyką polonijną, przede wszystkim aktywnością środowisk polonijnych w USA i Europie Zachodniej. Jest autorem i współautorem artykułów, raportów oraz książek naukowych o tematyce historycznej i międzynarodowej. W 2016 r. ukazała się jego dwutomowa publikacja „Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?”,przedstawiająca historię relacji polsko-amerykańskich w XX w. na wielu poziomach, dzieje Polonii amerykańskiej i amerykańskiej pomocy dla antykomunistycznej opozycji w Polsce.

Jako badacz dr Zyzak spędził wiele miesięcy w najważniejszych archiwach amerykańskich, jako autor był częstym gościem środowisk polonijnych. Był stażystą i stypendystą takich instytucji, jak: The Institute of World Politics, The Albert Shanker Institute, Institute for Democracy in Eastern Europe oraz World Affairs Institute, wszystkich mieszczących się w Waszyngtonie.

W 2009 r. został laureatem Nagrody Literackiej im. Jacka Maziarskiego, zaś w 2010 r. Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Rozgłos Pawłowi Zyzakowi przyniosła oparta na jego pracy magisterskiej licząca 626 stron (!) książka na temat „Lech Wałęsa – idea i historia, wydana w marcu 2009 przez wydawnictwo Arcana.

Po raz pierwszy dr Zyzak odwiedził Stany Zjednoczone, a dokładnie Chicago, w 2009 r. na zaproszenie Klubu Myśli Politycznej.