Ucieczka od wolności

Marian Piłka Proces dojrzewania, to przede wszystkim proces osiągania podmiotowości i możliwości decydowania o własnym losie. Dotyczy to zarówno jednostki jak i narodów. Dlatego dążenie do suwerenności, to nie tylko marzenie o wolności, ale przede wszystkim zdolność do samodzielnego rozpoznania swojej kondycji, samodzielnego decydowania […]

Wołyń – 11 lipca 1943 r.

Maciej Świrski Mija 79 lat od wydarzenia nazywanego „Krwawą niedzielą” – apogeum mordu na ludności polskiej zamieszkującej wsie i miasteczka na Wołyniu. Zgodnie z uchwałą sejmową corocznie 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień […]